Organic Express

Hrana kao lek

U sistemima prirodne medicine, hrana se oduvek koristila kao osnovni izvor fizičkog i mentalnog zdravlja, u prevenciji bolesti i kao lek. Stoga je pravilna ishrana ključna tehnologija razvoja i održavanja telesnog i duševnog blagostanja, baš kao i prva strategija koja se primenjuje u obnavljanju ravnoteže duh/telo.
U materijalu koji sledi opisane su osnovne osobine (sastojci) najvažnijih živežnih namirnica, od kojih se većina koristi i u našoj kulturi, kao i njihova tradicionalna poznata lekovita svojstva.

Napomena:

Informacije sadržane u meniju „Hrana kao lek“ su isključivo edukativnog karaktera, nisu namenjene i ne mogu se koristiti kao uputstvo u lečenju bilo koje bolesti, zdravstvenih poteškoća ili subjektivnih tegoba.
Za upotrebu namirnica u medicinske svrhe, molimo Vas da se obratite svom lekaru ili kvalifikovanom dijetetičaru/nutricionisti, koji će u skladu sa Vašim godinama, konstitucionalnim tipom, zdravstvenim stanjem, i specifičnim okolnostima, odrediti Vaš optimalan program ishrane i menjati ga u skladu sa tokom tretmana.