Organic Express

Konsultacije

Ajurvedaajurveda

Ajurveda je najstariji poznati sistem nege zdravlja na svetu. Reč ajurveda je složenica od dve sanskritske reči “ajus” – život, i “veda” – znanje. Tako, ajurveda predstavlja znanje o celokupnom opsegu života.
Izvorna ajurveda obuhvata ukupnost života i ovo razumevanje je u praktičnom obliku danas dostupno posredstvom 20 pristupa Mahariši Ajurvede. Ovih 20 pristupa - sa nivoa svesti, emocija, čula, govora, ponašanja, neruomusklarne i neurorespiratorne integracije, ishrane, biljnih i mineralnih pripravaka, i dr. - sadrže tehnologije dragocene za uspostavljanje izgubljene celovitosti života.
Sinergičnim delovanjem primenjenih postupaka uspostavlja se narušena ravnoteža.

Kako se utvrđuje neravnoteža?pulsna dijagnoza

Ajurvda drži da je u pulsu čoveka je sadržana celokupna informacija o stanju njegove fiziologije i psihologije - postojeće, očitovane neravnoteže, kao i one koje će se tek pojaviti. Stoga je pulsna dijagnoza, poznata kao “nadi vigjan”, ključna tehnologija za utvrđivanje konstitucionalnog tipa i postojećih neravnoteža, Tokom ajurvedske konsultacije, koristimo i standardizovan upitnik koji se odnosi na navike koje se odnose na ishranu, stil života, subjektivne tegobe, opservaciju i sl.

Konstitucionalni tipovi

Prema Ajurvedi, životnim procesima upravljaju tri osnovna polja biološke inteligencije, Vata, Pita i Kafa, takozvane doše. Kada su doše u ravnoteži, osoba je zdrava. Vata, Pita i Kafa su prisutne svuda u prirodi, u dnevnim i sezonskim ciklusima, one određuju prirodu namirnica, kao i konstitucionalni tip kome pripadamo.

Sedam je osnovnih konstitucionalnih tipova, tri jednodošna: Vata, Pita i Kafa, tri dvodošna: Vata-Pita, Vata-Kafa, Pita-Kafa, kao i jedan trodošni: Vata-Pita-Kafa.
Ajurvedska tipologija je složen sistem procene stepena prisutnosti i distribucije doša u našem organizmu. Iako svaki čovek poseduje sve tri doše, opis takozvanih “čistih” tipova, onih u kojima jedna doša snažno prevladava, pomoći će nam da ih lakše razumemo, kao i načina na koji deluju.
Utvrđivanje Vašeg konstitucionalnog tipa stoga je prvi i najvažniji elemenat obnove i očivanja dodbrog zdravlja. Utvrdite Vaš konstitucionalni tip.

Funkcije došatri doše

Vata
Vata upravlja telesnim funkcijama vezanim za kretanje.
Vata je naročio angažovana u kretanju električne aktivnosti uz i niz nerve i stoga ima glavnu funkciju u nervnom sistemu i mozgu. Proticanjem hrane kroz digestivni trakt i cirkulacijom krvi takođe upravlja Vata.

Pita
Pita upravlja telesnim funkcijama vezanim za toplotu, metabolizam i stvaranje energije.
Pite doša kontroliše procese hemijskih transformacija povezanih sa varenjem i metabolizmom.

Kafa
Kafa upravlja telesnim funkcijama vezanim za fizičku građu i ravnotežu tečnosti.

Svojstva Vate, Pite i Kafe

Vata
Pokretna, brza, svetla, precizna, gruba, suva, predvodi Pitu i Kafu.

Pita
Vruća, oštra, svetla, kisela, pomalo uljana.

Kafa
Teška, uljana, spora, hladna, mirna, čvrsta, slaba.

 

Karakteristike Vate, Pite ili Kafe
Prevaga u fiziologiji - "Konstitucioni tip duh/telo"

Dok budete čitali o dole navedenim svojstvima tri doše, razmislite koja od njih najbolje opisuju Vas. Ta doša je Vaša "dominantna" doša. Svi posedujmo sve tri doše, ali 1 ili 2 su obično dominantnije od drugih.

Vatavata tip

 • Lakša, mršavija građa
 • Brzo obavljanje aktivnosti
 • Tendencija ka suvoj koži naročito zimi
 • Averzija prema hladnom vremenu
 • Neredovna glad i varenje
 • Brzo shvatanje novih informacija, takođe i brzo zaboravljanje
 • Tendencija ka zabrinutošću
 • Tendencija ka konstipaciji
 • Tendencija ka lakom i isprekidanom snu
 • Entuzijastičnost i živahnost po prirodi
 • Brzo hodanje
 • Teško donošenje odluka ili česte promene mišljenja
 • Govorljivost


Pitapita tip

 • Umerena građa
 • Usporenije obavljanje aktivnosti
 • Averzija prema toplom vremenu
 • Lako znojenje
 • Sklonost ka hladnoj hrani i napicima
 • Oštra glad i varenje
 • Ne preskače obroke
 • Osrednje vreme za prihvatanje novih informacija
 • Osrednja memorija
 • Snažan intelekt
 • Velika preciznost i organizacija
 • Tendencija ka crvenkastoj kosi i tenu, mladežima i pegama
 • Dobar javni govornik
 • Tendencija ka razdražljivosti i ljutnji
 • Preduzimljiv i oštar po karakteru


Kafakafa tip

 • Čvrsta, teža građa
 • Lako dobijanje na težini
 • Veća snaga i izdržljivost
 • Masna, glatka koža
 • Sporo varenje, osrednja glad
 • Može da preskoči ručak bez veće neugodnosti
 • Mirna, stabilna ličnost
 • Sporo prihvatanje novih informacija, sporo zaboravljanje
 • Sporo uzbuđivanje ili nerviranje
 • San je težak i dug
 • Kosa je bujna, gusta i talasasta
 • Tendencija ka višku sluzi, hroničnim zakrčenjima, problemima sa sinusima i alergijama
 • Tendnecija ka letargiji i depresiji
 • Sporo obavljanje aktivnosti
 • Mio i srećan po prirodi.

Vidljivi simptomi ravnoteže i neravnoteže u Vati, Piti i Kafi

Sledeća tabela će Vam pomoći da sami identifikujete došu koja je najviše neuravnotežena. Ona ne uključuje suptilne promene koje će ajurvedski konsultant detektovati primenom pulsne dijagnoze. Utvrđivanje stanja doša je važno, jer je neravnoteža određene doše glavni uzrok simptoma koji se pojavljuju na materijalnom nivou tela. Ajurveda ne leči simptome, već ispravlja nervanoteže koje se nalaze u osnovi Vate, Pite i Kafe. Kada neravnoteže nestanu, obično nestaju i simptomi!

Vata

Ravnoteža

Neravnoteža

 Mentalna budnost

 Suva ili gruba koža

 Normalna eliminacija

 Nesanica

 Entuzijazam i raspoloženost

 Zatvor

 Čvrst san

 Umor

 Jak imunitet

 Napete glavobolje

 Pravilno formiranje telesnog tkiva

 Netolerancija hladnoće            

 

 Neuhranjenost

 

 Anksioznost, zabrinutost

Pita

Ravnoteža

Neravnoteža

 Normalno zagrevanje i mehanizmi za žeđ

 Osipi, upale kože

 Snažno varenje

 Gorušica

 Sjajan ten

 Problemi sa vidom

 Oštar intelekt

 Preterana telesna toplota

 Zadovoljstvo

 Prerano seda kosa, ćelavost

 

 Neprijateljsko ponašanje, razdražljivost

Kafa

Ravnoteža

Neravnoteža

 Muskularna snaga

 Masna koža

 Vitalnost i otpornost

 Sporo varenje

 Jak imunitet

 Začepljenje sinusa

Privrženost, velikodušnost, hrabrost       

 Nosne alergije

 Stabilnost uma

 Gojaznost

 Zdravi, normalni zglobovi

 Letargija, slabost

Ravnoteža došaajurvedska masaža - abjanga

Prvi korak u cilju uspostavljanju ravnoteže doša je ajurvedska konsultacija, na osnovu koje će vam ajurvedski konsultant prepisati odgovarajući tretman. Tretman je prilagođen osobi na konsultaciji, a uključuje savete u vezi sa dnevnom rutinom, sezonsku detoksikaciju, preporuke o vežbanju, biljne preparate, i ajurvedsku ishranu u skladu sa konstitucionalnim tipom, kao osnovni i najvažniji postupak ponovnog uspostavljanja ravnoteže među došama.
Ishrana u skladu sa konstitucionalnim tipom

Priprema hrane je kreativan i iznad svega, životno važan čin. Hrana koju kuvamo postaje sastavnii deo drugih ljudskih bića, često onih koje najviše volimo. Kad kuvamo, mi menjamo kvalitet života ljudi za koje pripremamo hranu. Kuvanje je stoga dragocena prilika da unapredimo kvalitet svog života, na najdubljem nivou našeg telesnog i duševnog postojanja..

Zdravlje dolazi iznutra

Izvor života je jedinstveno polje beskonačne, čiste inteligencije - dom svih zakona prirode, sveprožimajući princip u osnovi koji upravlja celokupnim univerzumom na savršeno skladan način. On održava cikluse godišnjih doba u njihovim prirodnom ritmu i redosledu. Inteligencija prirode je ta koja omogućuje sređen rast i promene, da semenka hrasta izraste u moćan hrast, a dete u mudrog, prosvetljenog čoveka.
Ta ista, čista kreativna inteligencija, prisutna je unutar svakog ljudskog bića i prožima svaku ćeliju našeg tela. Ona savršeno sređeno i automatski upravlja svim telesnim procesima. Oživljavanjem te unutrašnje inteligencije tela – iste inteligencije koja upravlja čitavim svemirom – fiziologija se obnavlja i revitališe, a isceljene spontano i prirodno počinje - iznutra.

U ovom procesu održavanja zdravlja, obnove i isceljenja, organska hrana igra važnu ulogu.

Kako da odaberem hranu koja je najbolja za mene?

ajurvedska ishranaNajstariji sistem savršenog zdravlja, ajurveda, definiše osam područja koja treba uzeti u obzir, od kojih svako predstavlja svet znanja za sebe:

Priroda hrane. Ovo se odnosi na prirodne kvalitete namirnice, kao što su npr. lakoća ili težina (varenja), da li namirnica zagreva ili hladi, itd. (v. Hrana kao lek)

Metod pripreme. Da li se hrana kuva ili se jede sirova, u kakvoj posudi, da li je sveža, kako se začinjava, koliko je čista, itd.

Kombinovanje. Kako se različiti sastojci i sama jela kombinuju u zdrav obrok.

Količina. Količina hrane potrebna za održavanje optimalnog funkcionisanja fiziologije. Ovo je izvanredno individualno razmatranje koje se menja u odnosu na obim i intenzitet aktivnosti, uzrast i sredinu, itd.

Habitat. Uticaj prirodne sredine i klime u kojoj čovek živi i hrani se.

Vreme. Ukupan međusobni uticaj faktora kao što su starost osobe koja jede, godišnja doba i doba dana – jutro, podne ili veče.

Pravila ispravnog načina konzumacije hrane.

Osoba koja jede. Vitalan i često zanemarivan činilac. Da li je ili nije određena hrana hranjiva, prvenstveno zasvisi od osobe koja je jede. Jedinstvena fiziologija određenog čoveka, njegovo stanje svesti i opšte stanje zdravlje utiču na na konačan efekat hrane.

Detaljna objašnjenja u vezi sa svakim od ovih 8 područja, a koja se odnose na Vaš konstitucionalni tip i Vaše trenutno stanje doša, dobićete tokom konsultacije sa ajurvedskim savetnikom.

Konsultacije

Konsultacije možete zakazati na tel: 063/775 75 99,  email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Puls dijagnoza - Branko Čičić