Organic Express

Kako postati bio-proizvođač

Korak po korak

Bio-proizvođač je onaj proizvođač koji je upoznat i proizvodi u skladu sa osnovnim principima
organske poljoprivede definisanih zakonskom regulativom.

• Prvi korak za uključivanje u organsku proizvodnju je podnošenje zahteva od strane operatera za
inspekciju i sertifikaciju.
• Po obrađenom zahtevu, potpisuje se ugovor sa sertfikacijskom organizacijom. Istovremeno,
operater od sertifikacione kuće dobija propise, formulare i sav propratni materijal neophodan za
praćenje agrotehničkih mera koje primenjuje u proizvodnji.
• Po prijemu ispunjenih formulara od strane prijavljenog proizvođača, sertifikacijska kuća
određuje cenu usluga.
• Prihvatanjem gore navedenih uslova, operater postaje registrovan proizvođač organskih
proizvoda.
• Sledi prva poseta inspektora koji procenjuje agro-ekološke uslove i utvrđuje stvarno stanje
prijavljenog gazdinstva/pogona.
• Na osnovu izveštaja prve inspekcije određuje se dužina prelaznog perioda koji može biti 2 godine za
jednogodišnje kulture i do 3 godine za višegodišnje zasade voća i vinove loze.
• U toku vegetacijskog perioda, sprovode se najavljene i nenajavljene inspekcije (najviše 3 puta godišnje).
• Po isteku prelaznog perioda proizvođač podnosi zahtev za izdavanje sertifikata za domaće ili
inostrana tržišta na koja želi da plasira svoje proizvode.
• Dobijanjem sertifikata, proizvođač stiče pravo na korišćenje oznake/markice za obeležavanje
kontrolisanih proizvoda, pogona ili gazdinstva.

rasad