Organic Express

Nutritivna vrednost

ORGANSKO JE ZDRAVIJE

“Zdravlje je pravo svih živih bića koje stiču samim svojim rođenjem. Ovo važi za zemljište, biljku, životinju i čoveka: njihovo zdravlje je jedan uzajamno povezani lanac. Bilo kakva slabost ili nedostatak u zdravlju bilo koje prethodne karike, prenosi se na sledeće i sledeće karike, dok ne stigne do poslednje - samog čoveka”
Ser Albert Hauard, 1945 – Osnivač Asocijacije za zemljište (Soil Association, Velika Britanija).
Sve veći broj istraživanja pokazuje da je organska hrana nutriciono vrednija od konvencionalne.

ne GMOBrojne studije su našle da organska hrana sadrži više nivoe vitamina, minerala i drugih hraniva nego neorganska hrana. Organska hrana generalno sadrži manje potencijalnih toksina kao što su sintetski pesticidi i antibiotici. Istraživanje takođe povezuju GMO proizvode, zabranjene u organskoj hrani, sa izvesnim zdravstvenim tegobama.

Paradajz
10-godišnja studija koja je poredila organski paradajz sa konkurentskim, konvencionalnim pokazuje da organski sadrži gotovo dvostruku količinu antioksidanata, tzv. flavonoida, važnih u zaštiti srca. Prema nalazima, nivoi kvercentina kemferola u organskom paradajzu su u proseku 79% procenata, odn. do 97% viši!

U martu 2007, Evroski istraživački projekti su otkrili da organski paradajz, breskve i prerađene jabuke imaju višu nutritivnu vrednost nego konvencionalni. Istraživači su našli da organski paradajz «sadrži više suve materije, ukupnog šećera, vitamina C, B-karotena i flavonoida u poređenju sa običnim, dok je konvencionalni paradajz u ovoj studiji bio bogatiji u licopenu i organskim kiselinama.
Najnovija istraživanja ukazuju da «organski šeri i standardni paradajz mogu da se preporuče kao deo zdrave dijete, te kao biljni proizvodi koji imaju vrednost u prevenciji kancera».

Breskve
vitamini i mineraliJedna francuska studija je utvrdila da organske breskve «imaju više nivoe sadržaja polifenola u jeku žetve» i zaključila da organska proizvodnja ima «pozitivne efekte... na nutritivni kvalitet i ukus» Poljska studija je našla da pire od organskih jabuka sadrži «više bio-aktivnih supstanci – ukupnih fenola, flavonoida i vitamina C – u poređenju sa konvencionalnim džemovima od jabuka». Istraživači su zaključli da se «organski džem od jabuke može preporučiti kao vredan voćni proizvod, koji doprinosi zdravoj ishrani».

Kivi
Prethodni nalaz je u skladu sa studijom sa Univerziteta u Kaliforniji Dejvis koja je otkrila da organski gajeni kivi ima značajno više nivoe vitamina C i polifenola. Istraživači kažu: «Svi glavni mineralni sastojci su koncentrisaniji u plodu organskog kivija, koji je takođe imao višu asorbičnu kiselinu (vitamin C) i ukupni sadržaj polifenola, što je rezultiralo u višoj antioksidanskoj aktivnosti. Pretpostavlja se da uobičajena praksa gajenja koristi visoke nivoe pesticida koji rezultiraju u remećenju fenolskih metabolita u biljci, koji imaju zaštitnu ulogu u odbrambenim mehanizmima biljke».

Nauka
Četrnaest vrhunskih britanskih naučnika napisalo je otvoreno pismo Agenciji za standarde u ishrani (Food Standards Agency), zahtevajući da javno saopšte rezultate ogromnog broja istraživanja koja pokazuju da je organsko mleko hranjivije od konvencionalnog. Ovo pismo je bilo podstaknuto najnovijim istraživanjima sa Univerzitata u Liverpulu, koje pokazuje da organsko mleko sadrži 68% više omega-3 esencijalnih masnih kiselina.

Meso
Meso životinja hranjenih travom sadrži više nivoe esencijalnih masnih kiselina. Istraživanja pokazuju da ishrana koja sadrži pašu (trava, seno, silaža), a manje žitarica, redukuje koncentraciju zasićenih masnih kiselina i povećava sadržaj omega-3 poliznezasićenih masnih kiselina u govedu. Organski standardi zahtevaju da se stoka predominantno hrani ispašom.

Mikotoksinimikrotoksini na kukuruzu
Uporedna analiza nalaza različitih istraživanja, pokazuje da je «organska hrana manje zagađena» mikotoksinima. Mikotoksini su toksične gljivice koje napadaju uskladištene žitarice, organe i suvo voće. Ovo poništava tvrdnje GMO industrije da kod organske hrane postoji veća tendencija ka pojavi mikotoksina, jer fungicidi nisu dozvoljeni u organskoj zemljoradnji. Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN Food and Agriculuture Organization) takođe potvrđuje da «Studije nisu pokazale da korištenje organskih proizvoda vodi ka većem riziku zagađenja od mikotoksina».

vitaminiNivoi vitamina i minerala
Voće i povrće u SAD danas sadrži niže nivoe vitamina i minerala nego pre 50 do 60 godina, prema istraživanjima Teksaškog Univerziteta. Gajenjem, kupovinom i jedenjem organskih proizvoda, mi možemo da uveliko nadoknadimo tu razliku. Organski gajeno voće i povrće ima više nivoe antioksidanata, vitamina i minerala, nego konvencionalno.

Antibioticiantibiotici
“Profilaktičko i redovno korišćenje antibiotika nije dozvoljeno u organskim standardima u nezi životinja. Sve je više podataka koji govore da ostatci antibiotika u mesu i mlečnim proizvodima razvijaju antibiotičku otpornost kod bakterija prevalentnim kod ljudi, što umanjuje delotvornost antiobitika koje koristimo u lečenju bolesti kod ljudi” (Svetska zdravstvena organizacija)
Na većini farmi, antibiotički aditivi se rutinski dodaju životinjskoj hrani da bi se ubrzao njihov rast

Pesticidi
Najbolji način redukovanja izlaganja potencijalo štetnim pesticidima jeste jesti organski gajenu hranu, gde je njihovo korišćenje zabranjeno.
“Potrošači koji žele da minimaliziraju izlaganje pesticidima kroz ishranu, mogu to pouzdano napraviti kupovinom organski gajene hrane.” (Grupa Naučnici SAD) “Konzumacija organskih proizvoda predstavlja relativno jednostavan način za roditelje da smanjenje izlaganje svoje dece pesticidima.” (Grupa Naučnici SAD).

Rt. Hon Clare Short, član britanskog parlamenta kaže “tokom poslednjih pola veka, poljoprivreda je transformisana kroz intenzivno korišćenje agrohemijskih supstaci. Njihov unos je doveo do povećanja proizvodnje hrane, ali troškovi su visoki – neprihvatljiva šteta za zdravlje i prirodnu sredinu..”
alergijeAnaliza bioakumulativnih pesticida koji se koriste u neorganskoj poljoprivride koju je izvršila Britansko lekarsko društvo, kaže da usled načina na koji se ostaci pesticida gomilaju u masnom tkivu, oni tamo mogu da ostanu i više godina, te postoji zabrinutost u pogledu mogućih neroloških toksičkih efekata, genetskih mutacija, teratogenetskih, karcinogenetskih, kao i alergičkih i drugih imuno-regulatornih bolesti.

U Evropi je dozvoljeno više od 430 hemijskih supstanci za prskanje kultura, u organskoj svega 5-6. Iz tog razloga, organska hrana sadrži neuporedivo manje pesticida nego ne-organska, uključujući I proizvode iz tzv. integralne poljoprivrede. Poznato je, takođe, da neki pesticidi snažno remete rad žlezda sa unutrašnjim lučenjem.

Aditivi
aditivi u hraniPojedini aditivi koji konezrvišu hranu ili dodaju boju ili ukus, remete ponašanje i štete zdravlju ljudi. Na primer, tartrazin – boja za hranu, povezuje se sa hiperaktivnošću.
Samo 32 od 290 od prehrambenih aditiva koje je EU dozvolila u poljoprivredi, koriste su organskoj hrani. Kontroverzni aditivi, kao što su aspartam, tartrazin i hidrogenizirane masnoće su zabranjene u organskoj proizvodnji.

GMO

gmoIako su izvesni genetski modifikovani organizmi (GMO) odobreni i plasiraju se na tržište već nekoliko godina, nisu vršena naučna istraživanja o njihovom mogućem uticaju na zdravlje. Sada izvestan broj podataka počinje da izbija na površinu na osnovu malog broja testova sa ishranom životinja, koji pokazuju štetne zdravstvene efekte GMO, uključujući alergijske reakcije i efekte na glavne telesne organe.
Studija urađena u Danskoj je pokazala, da se imuni odgovor pojačava kada se miševi hrane organskom hranom ili namirnicam koje su u procesu proizvodnje minimalno đubrena veštačkim đubrivima.

Mlekomleko
Nekoliko studija je demonstriralo da je organsko mleko hranjivije nego mleko od ne-organskih krava. Organsko mleko sadrži više nivoe omega-3 esencijalnih masnih kiselina, vitamina E i antioksidanta beta-karotena (koji telo pretvara u vitamin A).

hrana bogata fenolimaFenoli
Studije pokazuju konstantno više nivoe ukupnog sadržaja fenola (TP) u organski i održivo gajenoj hrani u poređenju sa onima proizvedenim uobičajenom poljoprivrednom praksom. TP-i igraju važnu ulogu u odbrambenim mehanizmima biljke i povećavaju podatke koji ukazuju da su mnogi od važnosti za ljudsko zdravlje.

voće i popvrćeMinerali i vitamini
Analiza 41 studije koje su poredile organsku i ne-organsku hranu, našla je više nivoe svih 21 proučavanih nutrienata, u poređenju sa kovencionalnim proizvodom. Ovo uključuje statistički značajno više nivoe gvožđa (21% ili više), magnezijuma (29% ili više), fosfora (14% ili više) i vitamina C (27% ili više), kao i značajno niže nivoe nitrata (toksično jedinjenje koje se povezuje sa pojavom kancera). Organski spanać, salata, kupus i krompiri pokazuju posebno značajno