Organic Express

Šta je organska proizvodnja?

ekologija zaštita plenete“Organska proizvodnja je celovit sistem upravljanja proizvodnjom hrane koji se zasniva na ekološkim principima, visokom stepenu biološke raznovrsnosti (biodiverzitet), očuvanju prirodnih resursa, primeni visokih standarda o dobrobiti životinja i korišćenju prirodnih supstanci i postupaka.”
Organska poljoprivreda je proizvodni sistem koji podstiče zdravlje zemljišta, ekosistema i ljudi. Oslanja se na odabir  biljnih sorti i životinjskih rasa prilagođenih lokalnom podneblju, prirodno otpornim na bolesti i štetočine, kao i na postupke i tehnike kao što su rotacija useva, biološka kontrola štetočina, upotreba zelenišnog đubriva, komposta, malčovanje, i sl. Organska proizvođači kombinuju tradicionalna znanja, lično iskustvo,, tehnološke inovacije i naučna saznanja u cilju obogaćenja životne sredine koju delimo sa drugim živim bićima.
U organskoj proizvodnji se ne koriste sintetska đubriva, pesticidi, regulatori rasta biljaka kao npr. hormoni, antibiotici, prehrambeni aditivi (osim malog broja bezbednih), genetski modifikovani organizmi, kao ni nanomaterijali.