Organic Express

Standardi i sertifikacija

Standardiporodica standarda ifoam

Da bi neki proizvod mogao dobiti oznaku ’’organski’’ (u nekim zemljama koriste se termini ’’bio’’ ili ’’eko’’) postupak njegove proizvodnje mora da poštuje vażeće domaće ili međunarodne standarde. Standardi precizno utvrđuju uslove pod kojim se obavlja proizvodnja, dużina prelaznog perioda, preporučene agrotehničke postupke, dozvoljena zaštitna sredstva, transport, skladištenje, način obeleżavanja, odvojeno mesto na policama u radnjama i sl.).

INSPEKCIJA I SERTIFIKACIJA: GARANCIJA ZA POTROŠAČE
Inspekcija i sertifikacija su jedina garancija potrošaču da je organski proizvod proizveden po svim
kriterijumima i standardima organske poljoprivrede.
Dosadašnje iskustvo je pokazalo da je garancija kvaliteta proizvoda, koja u isto vreme štiti proizvođača
i potrošača od nelojalne konkurencije, zaista neophodna budući da na jedini pravi način pomaže širenju
tržišta organskih proizvoda. Inspekcijska organizacija ima za cilj da svojim efikasnim i nepristrasnim
programom inspekcije i sertifikacije podstakne doslednu primenu pravila koja važe za organsku
proizvodnju.

Inspekcijainspekcija
Inspekcija je proces pronalaženja činjenica na listu mesta, radi poređenja stvarnog stanja sa standardima organske proizvodnje.
Inspektor na terenu zajedno sa operaterom obilazi parcele, sakupljačke terene i prerađivačke pogone
uključujući prateće objekte - najmanje jednom, a najviše tri puta godišnje.

Tokom inspekcije, koriste se sledeće metode:
• Razgovor sa osobama odgovornim za proizvodnju
• Pregled polja, prostorija, proizvodne opreme i procesa, skladišnih prostorija i sl. Za pregled polja
pod usevima koriste se skice parcela ili mape sakupljačkih terena. Sprovodi se detaljan pregled
upotrebljenih đubriva, načina suzbijanja i kontrole korova, štetočina i bolesti, primenjenih plodreda i dr.
• Inspekcija knjigovodstva – računa, vaga i tegova za merenje i sl.
• Ukoliko inspektor oceni da je potrebno, uzimaju se uzorci zemljišta ili proizvoda za detaljnu
hemijsku analizu.
Inspektor ne odlučuje o sertifikaciji, već daje sugestije i predlog o statusu proizvodnje (organska
proizvodnja, prelazni period, konvencionalna proizvodnja) i/ili merama korekcije (npr. rotacija
useva). Na ovaj način se obezbeđuje objektivnost procedure.
Korektivne mere podrazumevaju mogućnost ispravke nepravilnosti u procesu organske proizvodnje
sa određenim rokom za ispravku. Sankcija je čvrsta obavezujuća mera sa momentalnim izvršenjem
(npr. vraćanje na početni status – iz organske proizvodnje u konvencionalnu).